Kägelvallen 1970. Foto från Murbergets arkiv.

Det här är den kraftstation som byggdes nära Kattdalsbron. Den spolades bort av vårfloden 1920 och återuppbyggdes aldrig. Idag finns delar av fundamentet kvar. I bakgrunden ses Tjekesberget. Det var Petter Olsson som tillsammans med riksdagsman Petrus Lidström lät bygga ett kraftverk som försåg inte bara Åsmon, utan också byarna intill, med elektriskt ljus. Platsen var Kattdalsforsen i Fjällsjöälven. Men så kom vårfloden 1920 med högt vattenstånd. Vattnet steg och började forsa över dammen ovanför kraftstationen. Ett brofäste på en intilliggande bro brast, bron spolades bort. Alla krafter som sattes in för att förstärka dammen ovanför kraftstationen var förgäves. Ett beslut om sprängning med dynamit togs och sprängningen gav vattenmassorna ett annat utlopp. Kraftstationen med inventarier kunde räddas. Men driften vid Kattdalsforsens kraftstation återupptogs aldrig mer. Foto från Murbergets arkiv.

Den här bilden togs av Carl Forsberg omkring år 1920. Vad vi ser är det hus som på den tiden tjänade som Åsmons bageri och café. Det finns kvar än idag, mittemot Ås Bilservice, och bebos av familjen Tyresson. Huset uppfördes och brukades ursprungligen av en viss Otto Fredrik Eriksson-Ahltin från Krånge, "Otto-Barn" kallad. Senare övertogs verksamheten av Hampe Forsberg. Foto från Murbergets arkiv.

Här ser vi Olov Strömstedt, en folkskollärare från Strömsund som tjänstgjorde i Rå. Magister strömstedt var god vän till Pelle Molin. Efter pensioneringen lät han uppföra ett hus i byn Åhs (nuvarande Åsa Berghs) och bodde där fram till sin död.

Den sjätte maj 1945 togs denna bild av Fjällsjöälven från Åsmon. Om man tittar ordentligt så ser man en hel del timmer som flyter på älven.

Kraftstationen på Utnäset i Åhs marker uppfördes 1918 som ett gemensamhetsprojekt då Åhs och Häxmo byamän bildade ett bolag. Man sålde aktier som bekostade bygget. Tyvärr blev detta inte någon långlivad historia utan kraftstationen spolades bort av vårfloden pingstdagen 1920 (eller möjligen 1921). Foto ur Murbergets arkiv.

Här ser vi familjen Olssons gård på en gammal bild. Petter Olsson var en man som under 1900-talets första årtionden och fram till sin död 1934, kom att betyda mycket för Ådals-Liden . Trots att det var depression och lågkonjunktur gav Petter Olsson många människor arbete. Själv föddes han i Utanede 1876 och gifte sig så småningom med den 6 år yngre Åhs-flickan Gerda Elisabet Lidfors. De valde att bosätta sig på hennes föräldragård och så småningom fick sonen Nils Petter (f. 1913) ta över denna. Pappa Petter bedrev handel inom de flesta områden. Han sålde mat, kläder, målarfärg, lantbruksmaskiner, yxor och barkspadar - bland mycket annat! Dessutom lät han stycka av en stor del av sina bymarker för att ge fler människor möjlighet att bygga hus i Åhs. Vidare uppförde han flera stora hyreshus inne i Näsåker och såg, hyvleri och kvarn i Forsås.

Den här bilden har vi hittat på "Gammalt och nytt", som är en mycket intressant sida för alla med intresse för äldre tider. Karin som skriver har fått detta fotografi efter sin farfar och på baksidan står texten "Taxeringsnämnden". Bilden har tyvärr slitis hårt av tidens tand och har både repor, bläckplumpar och fingeravtryck i original. Det finns ett samband med järnvägsbyggande och därför kan bilden dateras till något av åren mellan 1917-1925. Den långe mannen lär ska vara järnvägsingenjör Lilliehöök. Kvinnan till vänster om honom är hans hustru. "Mähler" heter mannen med cigaretten. Till höger om Lilliehöök står Karins farfar och bakom honom, till höger, finns en man som har klar anknytning till Åsmon, nämligen Petter Olsson. Övriga personer är inte namngivna.

Ådals-Lidens först inregistrerade bil såldes av Petter Olsson i Åhs. Vid ratten ser vi dottern Sally. Från Murbergets arkiv.

Det här fotot är daterat till 1911 och visar Ådals-Lidens allra första bil. Denna ägdes av Petter Olsson i Åhs. Han lät dock köpet gå tillbaka eftersom han var missnöjd med bilens dåliga fartresurser.

Här kommer en bild från 1909 som visar arbetare i Häxmo byaskog. Man har en skogskoja på Krångeskogen som bas, närmare bestämt på den s.k. Klockåsen invid Entjärn. Bilden togs en fettisdag då skogshuggarna fick påhälsning av damer från byn som hade förning med sig. Ur Murbergets arkiv.

Här ser vi Åsmons IF enligt 1964 års laguppställning! Stort tack till Lasse Andersson (längst ner t.h.) för lånet av bilden! Stående- B. Gottfridson, Å. Larsson, R. Eliasson, SE. Åbacken, B-G. Mähler, Lagledare E. Näström. Främre raden- T. Larsson, L. Larsson, B-O. Moberg, S. Andersson, T. Mähler, L-U. Andersson.

Carl Forsberg tog denna vy över Åsmon 1910. Det som ser ut som ett fjäll-landskap i bakgrunden är i själva verket fuktskador på fotopapperet. Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

Här har man förevigat ett möte i Frälsningsarmén under 1920-talet. Enligt uppgift bodde tre kvinnliga frälsningssoldater i Åsmon - och lyckades alltså locka hit en större grupp likasinnade för denna sammankomst. Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

Näsmans Karin & Svens Andrietta på väg till mjölkningen vid sommarladugårdarna, där de mötte fotografen Karl Forsberg i Åhs någon gång mellan 1910-1912 Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

Åhs gamla skola runt 1940. Här står lärarinnan Olga Bylund på gården tillsammans med sina elever. Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

Den här bilden är tagen i korsningen vid Betåsvägen. Från vänster ser vi N.P. Olssons - Otto Bagar´n - och Östlunds hus. Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

Detta är Åsmons första poststation. Året är 1917. Huset ägdes av skräddaren Nils Erik Ritzén, som även var "värd" för Pelle Molin under dennes period (½-1 år) som Åsmobo. Ritzéns hustru var barnmorska. Huset finns kvar än idag - här bor familjen Englund-Näsström. Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

En vacker sommardag gjorde fotografen Carl Forsberg och hans syskon en utflykt tillsammans med några vänner. Självklart fotade "Kalle" hela sällskapet! Bild från Sollefteå kommuns bilddatabas.

Här ser vi "den legandariska" lagbilden på Röåns IF, uppställda just på Kägelvallens fina plan. Året är 1950. Längst fram t.v. ser vi Nicke Sjödin, som både varit vänlig och lånat ut bilden - samt även berättat att denna handkolorerade bild minsann har "förgyllts" ytterligare. Fotografen målade nämligen dit en mängd blommor i förgrunden - något som sannolikt inte fanns på en väl använd och dagligen nött fotbollsplan!

Så länge det funnis bilar har det även inträffat trafikolyckor... Denna bild som vi har fått låna av Göran Stenmark visar en avkörning i trakten av Åsmon år 1928. Bilisten som råkade illa ut var Petter Olsson d.ä.

I dagens Åsmon har nog varje hushåll en egen tvättmaskin. Men det som är en självklarhet idag var "lyx" för inte så länge sedan. Många byar hade gemensamma tvättstugor och här ser vi Åsmons kommunala tvättstuga. Idag bor familjen Strandberg i huset, som även hunnit byggas ut en del.

Ett flygfoto över de centrala delarna av Åsmon. Sent 50-tal?

Den gamla bron över Kattdalsforsen.

Pensionärshemmet (nuvarande familjen Toljamos hus) och skolan innan verksamheten vid båda enheterna lades ner. Det var nog trevligt för många gamla att få bo nära den yngre generationen...!

Vägen mot Krånge sett från Betåskorsningen. T.v. är Beverlöws hus och lite längre bort syns "Fina"-skylten vid macken.

Även före de tunga timmerlassens tid behövde Betåsvägen putsas mellan varven. Här ser vi en vägskrapa och dess "besättning". Året är 1917.

En bild från dagens Åsmon - nämligen Nisses verkstad, som är en naturlig träffpunkt för var och en som drabbats av "bilklater". Foto Per Schulz 2008.

Åsmons gamla skola med adressen 111 hyser numera kursgården HUNDraelvan. Slalompinnarna t.h. utanför skvallrar om att agility är en av de sporter som utövas. Foto Per Schulz.

Om man åker genom byn i riktning mot Ramsele är detta den vy man ser. Huset t.v. bebos idag av Helena Ångström. Foto Per Schulz.

...från andra hållet ser det ut såhär. Vägen till höger upplever varje sommar en kort period med intensiv trafik då "alla" ska plocka ekologiskt odlade jordgubbar. I huset bor familjen Olsson, som odlar godsakerna. Foto Per Schulz.

...och snettemot vägen till jordgubbsodlingen bor Pekka Frisk med sina barn. Skylten i förgrunden manar trafikanterna att släppa på gasen. Vid vägen står ett bord - och vem har inte själv försökt sälja saft och blommor under sin barndom? I det vita huset i bakgrunden bor Anders och Ulrika Viklund. Foto Per Schulz.

Denna bild av byns anslagstavla togs av Karin Henriksson våren 1979. Den stod då i Betåskorsningen; huset som syns i bakgrunden är Roland Kallins. Dagens anslagstavla står utanför Helena Ångström.

En härlig vinterbild, januari 2009: Vägen bort mot n`Albert Perssons stuga. Foto Anders Viklund.

Betåskorsningen sedd från Richard och Ulla-Britt Nordströms gård. Om man följer vägen rakt fram är man strax på Kägelvallen. Foto Anders Viklund.

Här står ett par av byns i särklass TYNGSTA invånare och idisslar i snön. Drömmer nog om sommaren...! Foto Anders Viklund.

Fotot är daterat till cirka 1930 Den legendariska "Norrbykäringa" som körde med oxe. Vid oxen en dotter. Fotot från Saltkrången i Åhs. Ur Murbergets samlingar.

Från ett sagospel i Norrmoflo 1916. Sittande längst ner t.v lärarinnan Elina Persson-Rettne i Åhs, i mitten med krona sjuksköterskan Alfa Ritzén i Åhs, med sleven Helén Frisendahl i Moflo och bredvid t.h bankkassörskan Hilda Westin i Kläpp. Vid spinnrocken lärarinnan Olga Bylund, som bodde i Åsmons skola (nuvarande HUNDraelvan). Ur Murbergets samlingar.

Privatbostad uppförd i början av 1900-talet av sten och byggnadsarbetaren Hanke Ahltin från byn Krånge. Under årens lopp har gården ofta bytt ägare. Gården som fortfarande är privatbostad ligger intill landsvägen Åsmon-Betåsen-Ramsele. Bilden från 1928. Idag är huset gult och ägs av Anders Edberg-Persson. Ur Murbergets samlingar.

Här kommer vi att presentera en garanterat blandad konfekt med både gammalt och nytt från byn. Du som har bilder att låna ut - tveka inte att kontakta någon av oss i Åsmons Samhällsförening. Likaså om du vill kommentera någon av de bilder som redan ligger uppe på sidan. Kanske har du kunskaper och uppgifter som inte borde få glömmas bort inför framtida generationer?

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

ingvar norlin | Svar 10.03.2019 16.58

Roligt att läsa om den by man levde i under min ungdom

Bosse Sjödin | Svar 28.01.2017 17.58

I slutet av 60-talet körde en kompis o jag Club Sebastian på Kägelvallen. Det var fullt varje kväll, med gratis bussar från Sollefteå.
Härliga tider

Åsa Bergh 29.01.2017 15.32

Har hört talas om det - men vore ju kul att få veta mer :)
Visst var det en katt som gav föreningen namnet Sebastian?
Tog ni dit band eller spisade ni plattor?

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

29.07 | 17:37

Åker förbi Höga kusten. Kom att tänka på den underbara sommaren i Åsmon i början av 70-talet. Lärde då känna Monica och Ros-Marie. Bor de fortfarande där?

...
17.05 | 08:11

Rallyt är nu bestämt 15/6😊

...
29.04 | 11:07

Ett ev datum för veteranfordons rallyt är den 15/6 2019!

...
28.04 | 23:18

Vill också veta

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS